Vi hjälper bolag att utveckla strategier för tillväxt.

Oceanen är ett bolag som vill göra allt vi kan för att utveckla ert bolag till sin bästa förmåga. Vi gör det genom att förstå marknaden ni är verksamma inom och dra slutsatser på var ni kan positionera er för att skapa och utnyttja outnyttjade områden.

INNOVATION.

Vår metod baseras på att utveckla ert bolag genom att undersöka vad för potentiella tillgångar som finns hos er och hur de kan skapa mer värde. Genom att objektivt se vad som gör er unika kan vi skapa immaterialrättsligt skydd som patent, varumärkes- och designskydd som kan användas på många olika sätt i er verksamhet för att skapa värde, mer än att ha de på hyllan.

ORGANISATION.

Att er personal kan skapa maximalt värde krävs det att de har rätt förutsättningar. Genom att utveckla en struktur för hur ni främjar och fångar upp innovation i organisationen skapar vi långsiktiga förutsättningar för att er organisation positioneras i framkant av er marknad.

Drivna anställda är extremt viktiga. Vår strategi på hur man skapar motiverade och drivna anställda är baserat på forskning som leder till långsiktiga förutsättningar för värdeskapande.

INTELLEKTUELLT KAPITAL.

Immateriella tillgångar har många fler användningsområden än att bara ge ett skydd. Genom att aktivt involvera era immaterialrättsliga tillgångar som varumärken, patent och designskydd kan vi skapa inkomstkällor ni inte trodde fanns.

AFFÄRSUTVECKLING.

Vi analyserar marknaden och drar slutsatser på var det finns utrymme för maximalt värdeskapande med minst konkurrens. Vi hittar era potentiella kunder och arbetar tätt för att skapa precis det som kunden efterfrågar samtidigt som ni inte utvecklar en produkt eller tjänst som inte efterfrågas.

VARUMÄRKE.

Framtiden tillhör bolag som har en tydlig anledning att existera. Det krävs att ni skiljer er från era konkurrenter och att ni framhäver ert unika budskap. Vi utforskar behoven era kunder har för att förändra ert varumärke till ett som era kunder relaterar med och inspireras av.

HÖR AV DIG

Låter det intressant?